Verwater 2
Privacy statement

A. PERSOONSGEGEVENS
 

1. INLEIDING

Verwater respecteert de privacy van de contactpersonen en medewerkers van haar relaties, zoals klanten, leveranciers, samenwerkingspartners, de gebruikers van haar producten en de bezoekers van haar website. Verwater behandelt alle persoonsgegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, in het bijzonder in overeenstemming met de ‘AVG’ (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 
Door middel van dit privacy statement wenst Verwater u te informeren over hoe Verwater omgaat met uw persoonsgegevens. Hierin leest u onder andere hoe Verwater omgaat met de door u verstrekte en de door ons verwerkte persoonsgegevens, op welke manier deze persoonsgegevens worden verwerkt, op welke grondslag deze persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens kunnen worden verwerkt, aan wie wij deze persoonsgegevens eventueel doorgeven, hoe u inzage in uw persoonsgegevens kunt verkrijgen en hoe u kunt verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen.
 

2. VERANTWOORDELIJKE

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door alle Verwater entiteiten die zijn gevestigd in Europa, hierna gezamenlijk te noemen ‘Verwater’. Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking is in principe de Verwater entiteit waarmee u handelt, tenzij een andere Verwater entiteit de ontvanger is van de persoonsgegevens, in welk geval deze vennootschap verwerkingsverantwoordelijke is.
Indien u vragen heeft over het privacy beleid van Verwater of over de verwerking van gegevens, waaronder bijvoorbeeld een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens, dan kunt u contact opnemen met Verwater via privacy@verwater.com.
Verwater heeft geen functionaris gegevensbescherming aangesteld.