ETT3 Overview

30 Maart 2012

Voltooiing ETT 3

Begin 2010 is er een geïntegreerd team gecreëerd bestaande uit VTTI, Verwater en verschillende onderaannemers. Het team had als doelstelling om het ETT III project te voltooien in januari 2012. Om deze doelstelling te halen is het project sinds oktober 2011 versneld door invoering van dubbele shifts, zowel dag als nacht.

De afgelopen tijd werkten er ongeveer 700 werknemers op de site, zeven dagen per week. Het belangrijkste doel, het veilig uitvoeren van al deze mensen op een veilige wijze, is met succes volbracht. De streefdatum is gehaald en op dit moment zijn we in de laatste fase van het project: het testen en inbedrijfstelling.

Dit betekent dat de ETT III terminal operationeel is en we moeten werken volgens het ETT III systeem van werkvergunningen om de laatste activiteiten uit te voeren. Deze laatste activiteiten, waaronder schilderen en andere kleine werkzaamheden zullen in april 2012 worden afgerond.

Vergelijkbare artikelen